InterHUB

Spørgeskemaundersøgelse

Formål med undersøgelsen

Fjernvarmesektoren står over for at skulle integrere store mængder vedvarende energi i produktionen, og det skal ske uden varmeprisen stiger markant. Samtidig er nogle af de lovgivningsmæssige rammevilkår for fjernvarmesektoren under forandring. Disse udfordringer kan takles via forskellige tekniske og organisatoriske greb. Spørgeskemaundersøgelsen har som formål at undersøge hvordan fjernvarmeleverandører ser på og takler de udfordringer, de står over for.

Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt i interHUB regi.

Alle fjernvarmeforsyninger i Danmark får mulighed for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.
Invitation til deltagelse sendes direkte til forsyningerne / virksomhederne.

Til deltagere i spørgeskemaundersøgelsen:

Information om behandling af personoplysninger

Efter persondatareglerne har Aalborg Universitet pligt til at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at dine oplysninger bliver anvendt til forskningsformål. Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte projektlederen. De relevante oplysninger finder du i tabellen neden for.

Dataansvarlig

Aalborg Universitet (AAU)
Cvr. nr. 29102384
Fredrik Bajers Vej 7k
9220 Aalborg

Projektleders kontaktinformation

Katinka Johansen, kjoh@build.aau.dk eller Kirsten Gram-Hanssen  kgh@build.aau.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Niels Vase, dpo@aau.dk

Grundlaget (hjemlen) i databeskyttelsesloven

Efter databeskyttelsesloven skal enhver behandling af personoplysninger have et lovligt grundlag i loven, og dette grundlag skal oplyses til de personer, hvis oplysninger behandles.
Dine oplysninger indsamles på baggrund af forskningshjemlen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra j, jf. artikel 89, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Identifikationsoplysninger: navne og mailadresser i forbindelse med gennemførelsen af en konkurrence.

Undersøgelsens formål

Fjernvarmesektoren står over for at skulle integrere store mængder vedvarende energi i produktionen, og det skal ske uden varmeprisen stiger markant. Samtidig er nogle af de lovgivningsmæssige rammevilkår for fjernvarmesektoren under forandring. Disse udfordringer kan takles via forskellige tekniske og organisatoriske greb. Spørgeskemaundersøgelsen har som formål at undersøge hvordan fjernvarmeleverandører ser på og takler de udfordringer, de står over for.

Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt i interHUB regi.

Behandling af dine person-data

Når resultaterne af undersøgelsen offentliggøres indgår hverken dit navn, dine kontaktoplysninger eller navnet på din arbejdsplads. Derfor kan ingen genkende dine svar.

Du skal være opmærksom på, at dine svar kan blive brugt i andre forskningsprojekter. Dette vil ske helt i overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler for, hvordan det må gøres. Dine oplysninger bliver udelukkende brugt til forskningsformål.

Eventuelle af modtagere personoplysninger:

Ang. videre forskning

Når dine oplysninger behandles til forskningsformål, kan de ikke anvendes til andre formål. Derfor vil eventuelle modtagere af dine personoplysninger altid være forskere. Det kan f.eks. være andre forskere fra Aalborg Universitet, forskere fra andre universiteter eller lignende forskningsinstitutioner. Såfremt dine oplysninger videregives til andre forskningsformål, vil det ske i overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler.  

Evt. modtagere af personoplysninger: Ang. deltagelse i konkurrence Hvis du ønsker at deltage i konkurrencen, kontakter Jysk analyse dig via den e-mail, som du har oplyst da du deltog i konkurrencen. Når vinderne er trukket ud, slettes dit navn og din e-mail igen.
 
Dataindsamling

Dataindsamlingen foretages af Jysk Analyse. Jysk Analyse behandler også data i overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler.

Tidsperiode

Dine person-data vil som udgangspunkt blive slettet, anonymiseret eller arkiveret efter arkivloven den 01-01-2028.

Det er muligt, at dette tidspunkt ændres, hvis forskningsprojektet forsinkes eller hvis data fra projektet, herunder dine oplysninger, genbruges i et nyt forskningsprojekt i overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet, såfremt du mener Aalborg Universitet tilsidesætter databeskyttelsesreglerne i forbindelse med universitetets behandling af dine oplysninger til forskningsformål/forskningsprojektet. Du opfordres til at kontakte projektleder eller Aalborg Universitets Databeskyttelsesrådgiver inden du klager til Datatilsynet, da sagen eventuelt vil kunne løses eller afklares.

Databeskyttelsesforordningen

Du kan læse om databeskyttelsesforordningen her: https://gdpr.dk/databeskyttelsesforordningen/